Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (z późn. zm.) Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (z późn. zm.)  zobacz rozporządzenie

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Ponadto Notariusz, jako płatnik, pobiera także podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 roku (z późn. zm.), podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku (z późn. zm.) oraz opłaty sądowe zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (z późn. zm.).

W celu uzyskania szczegółowej i wyczerpującej informacji o kosztach i skutkach czynności notarialnej zapraszamy do kontaktu mailowego lub osobistego.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.