Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (z późn. Zm.) Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (z późn. Zm.) http://www.gdin.pl/www/przepisy.php?s_id=45

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Ponadto Notariusz, jako płatnik, pobiera także podatek od czynności cywiloprawnych zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 roku (z późn. Zm.), podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku (z późn. Zm.) oraz opłaty sądowe zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (z późn. Zm.).

W celu uzyskania szczegółowej i wyczerpującej informacji o kosztach i skutkach czynności notarialnej zaparaszamy do kontatku osobistego, mailowego lub osobistego.

Gdzie znajduje się nasza kancelaria?
Kancelaria Notarialna
Łukasz Bieliński - Notariusz

Plac Obrońców Wybrzeża 10/7
84-100 Puck
tel/fax. 58 673 33 33
tel. 516 160 525

NIP: 579 191 44 65
REGON: 221793096
Konto: Millenium Bank
90 1160 2202 0000 0002 5524 4596
© 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Notariusz-Puck.pl | Projekt i wykonanie: Adnox.pl