Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku (z późn. Zm.) - Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne ( w szczególności: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, ustanowienia służebności i hipoteki, umowy przedwstępne, umowy i statuty spółek, pełnomocnictwa, testamenty)
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
2) sporządza poświadczenia,
3) doręcza oświadczenia,
4) spisuje protokoły,
5) sporządza protesty weksli i czeków,
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Gdzie znajduje się nasza kancelaria?
Kancelaria Notarialna
Łukasz Bieliński - Notariusz

Plac Obrońców Wybrzeża 10/7
84-100 Puck
tel/fax. 58 673 33 33
tel. 516 160 525

NIP: 579 191 44 65
REGON: 221793096
Konto: Millenium Bank
90 1160 2202 0000 0002 5524 4596
© 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Notariusz-Puck.pl | Projekt i wykonanie: Adnox.pl